لوگو

محصولات

ردیف عنوان کد محصول توضیح مختصر مشخصات فنی
1 رزين اوره ـ فرمالدئيد بوتیله S-800-XB-60 رزين اوره فرمالدئيد بوتيله شده با ويسکوزيته متوسط مشاهده فایل
2 رزين ملامین ـ فرمالدئيد بوتیله S-810-XB-60 رزين ملامين فرمالدئيد بوتيله شده با ويسکوزيته متوسط مشاهده فایل
ردیف عنوان کد محصول توضیح مختصر مشخصات فنی