لوگو

محصولات

ردیف عنوان کد محصول توضیح مختصر مشخصات فنی
1 اورتان الکید رزین S-4240-M-60 الکيد رزين بلند روغن اورتاني بر اساس اسيد چرب سويا و آفتابگردان مشاهده فایل
2 الکید رزین کوتاه روغن اصلاح شده با استایرن S-6410-X-60 الکيد رزين کوتاه روغن اصلاح شده با استايرن بر اساس اسيد چرب سنتتيک مشاهده فایل
3 الکید رزین کوتاه روغن S-6504-X-60 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس اسيد چرب سويا، اصلاح شده با رزين فنوليک مشاهده فایل
4 الکید رزین کوتاه روغن S-6610-X-60 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس اسيد چرب سنتتيک مشاهده فایل
5 الکید رزین کوتاه روغن S-6615-X-60 الکيد رزين کوتاه روغن بر اساس اسيد چرب سنتتيک مشاهده فایل
ردیف عنوان کد محصول توضیح مختصر مشخصات فنی